Примітки до фінансової звітності


Примітки до фінансової звітності

Примітка 1. Облікова політика

Примітка 1.1 Загальна інформація про діяльність банку

За станом на 31 грудня 2008 року систему Банку складали:


1. Головний офіс банку, розташований за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд.35,

2. Філія Відкритого акціонерного товариства "БТА Банк" в м. Донецьку, вул. Університетська буд. 36-а,

3. Відділення №1 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд 8,

4. Відділення №2, за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 9,

5. Відділення №3, за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35,

6. Відділення №4, за адресою: м. Донецьк, пл. Конституції, буд. 4,

7. Відділення №5, за адресою: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.68,

8. Відділення №15, за адресою: м. Київ, пр-т. Бажана, буд. 16-а,

9. Відділення №16, за адресою: м. Київ, вул. Довженко, буд. 14/1,

10. Відділення №17, за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Миру 50, оф. 47.

11. Відділення №19, за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 127

12. Відділення №20, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24,

13. Відділення №22, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 17,

14. Відділення №23, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Моніторна 7

15. Відділення №24, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Героїв 19,

16. Відділення №26, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова 83-д,

17. Відділення №27, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського 18-а,

18. Відділення №28, за адресою: м. Київ, вул.Жилянська , буд. 75,

19. Відділення №30, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10,

20. Відділення №31, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203,

21. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 27-а,

22. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. 70-б,

23. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Херсон, пр-т К.Маркса, буд. 106,

24. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 7-а,

25. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Одеса, пр-т М.Жукова, буд. 4/4,

26. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд 105.

27. Регіональна дирекція ВАТ "БТА Банк" за адресою: м. Донецьк вул. Університетська буд. 36-а,

28. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою Донецька обл., м. Мариупіль, пр-т Леніна,93-б,

29. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою Дніпропетрівська обл., м. Дніпродзержинск, пр-т Леніна, 46.

30. Роздрібне відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою м. Одеса, вул.Пушкінська,31.

31. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Судак, вул. Гагаріна буд. 1


Протягом звітного року Банк активно працював на міжбанківському ринку, здійснюючи такі операції: залучення та розміщення вільних коштів, купівлю та продаж безготівкової та готівкової іноземної валюти, операції з цінними паперами, операції з гарантіями та акредитивами, тощо.

За станом на 31 грудня 2008 року Банком розміщено в інших банках коштів на загальну суму 824 371 тис.грн., в тому числі у вигляді наданих кредитів – 824 371 тис.грн. (Примітка 7, таблиця 7.1), а залучено – на загальну суму 1 045 069 тис.грн. За 2008 рік по операціях з банками-контрагентами Банк отримав процентних доходів на суму 67 096 тис.грн. (Примітка 28).

Юридичні особи користувались такими послугами Банку: розрахункове-касове обслуговування, кредитування, розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, купівля та продаж іноземної валюти, тощо. За станом на 31 грудня 2008 року сума кредитів, наданих юридичним особам склала 742 157 тис.грн., або 56,6% від кредитного портфелю Банка (Примітка 8.1). Основними видами діяльності контрагентів, яким Банк надавав кредити у 2008 році, були: оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі (322 255 тис.грн.), операції з нерухомим майном (67 541 тис.грн.).

За станом на 31 грудня 2008 року юридичними особами було розміщено в Банку коштів на загальну суму 135 142 тис.грн. (Примітка 19.1), в т.ч. на рахунках строкових депозитів – 46 543 тис.грн. Процентні витрати Банку за коштами, залученими від юридичних осіб, склали 9344 тис.грн. (Примітка 28).


Основними послугами Банку, якими користувалися фізичні особи у 2008 році, було кредитування та розміщення заощаджень на вкладні (депозитні) рахунки. За станом на 31 грудня 2008 року сума кредитів, наданих фізичним особам склала 569 121 тис.грн., або 43,4% від кредитного портфелю Банка (Примітка 8.1). Кредити, що отримували фізичні особи, в основному були кредитами на поточні потреби, іпотечні кредити та кредити для придбання автотранспорту.

За станом на 31 грудня 2008 року фізичними особами було розміщено в Банку коштів на загальну суму 411 395 тис.грн. (Примітка 19.1), в т.ч. на рахунках строкових депозитів – 393 452 тис.грн. Процентні витрати Банку за коштами, залученими від фізичних осіб, склали 53 329 тис.грн. (Примітка 28).


Від кредитування юридичних та фізичних осіб у 2008 році Банк отримав процентних доходів на суму 126 300 тис.грн. (Примітка 28)


Основними показниками діяльності Банку є такі:

тис.грн.

Рядок

Найменування статті

31.12.2008р.

31.12.2007р.

1

2

3

4

1

Активи

3 178 374

1 158 820

2

Зобов’язання

1 646 256

1 091 077

3

Власний капітал

1 532 118

67 743

4

Доходи

370 840

99 043

5

Витрати

(361 785)

(95 601)^ Результати від здійснення банківських та інших операцій:

тис.грн.

Рядок

Найменування статті

31.12.2008р.

31.12.2007р.

1

2

3

4

1

Чистий процентний дохід

105 659

36 797

2

Чистий комісійний дохід

31 537

16 894

3

Торговельний дохід

44 045

6

4

Інший дохід

92 811

13 964

5

Чистий прибуток

10 606

2 573

1398796750082623.html
1398956296390770.html
1399181999382427.html
1399259218436797.html
1399301347091045.html